Manuell kerning

Gjør ett av følgende for å bruke kerning mellom to tegn:

 • Velg Stil > Kern, og angi en verdi i feltet Kerning. Klikk OK.
 • Bruk kontrollene for Kerningkontrolltavlepaletten.
 • Bruk én av tastaturkommandoene nedenfor:

Mac OS

 • Reduser med 1/20 gefirt: Kommando+Skift+{
 • Øk med 1/20 gefirt: Kommando+Skift+}
 • Reduser med 1/200 gefirt: Kommando+Tilvalg+Skift+{
 • Øk med 1/200 gefirt: Kommando+Tilvalg+Skift+}

Windows

 • Reduser med 1/20 gefirt: Ctrl+Skift+{
 • Øk med 1/20 gefirt: Ctrl+Skift+}
 • Reduser med 1/200 gefirt: Ctrl+Alt+Skift+{
 • Øk med 1/200 gefirt: Ctrl+Alt+Skift+}
Overordnet emne: Styre kerning

Manuell kerning