Styre kniping

Med funksjonen kniping kan du justere avstanden mellom merkede tegn og ord for plasstilpasning og spesiell typografisk effekt. Knipeverdier uttrykkes som 1/200 av en gefirt. Positive og negative knipeverdier henholdsvis øker og reduserer avstanden mellom tegn.

Kniping brukes vanligvis til plasstilpasning. For mye kniping kan derimot ha en uønsket effekt på design og lesevennlighet. Følg disse retningslinjene når du bruker kniping for dokumenttilpasning:

  • Knip hele avsnitt i stedet for en linje eller et ord.
  • Sett opp grenser for kniping (for eksempel fra +3 til -3).
  • Pass på at avsnitt som står ved siden av hverandre, har en lignende knipeverdi.

Disse reglene er generelle. Riktig kniping avhenger av design, font, spaltebredde og andre faktorer.

Overordnet emne: Tekst og typografi

Styre kniping