Redigere knipetabeller

Programmet benytter informasjon for kniping som er innebygd i fonten (fontensknipetabell). Du kan ikke endre knipetabellen til en font, men du kan opprette en tilpasset knipetabell for hvilken som helst font via dialgoboksen Rediger knipetabell (menyen Annet).

Overordnet emne: Styre kniping

Redigere knipetabeller