Styre orddeling og justering

En orddelings- og justeringsspesifikasjon (O&J) er en navngitt pakke med innstillinger for å dele ord som går over margen av en tekstlinje, og for justering av mellomrom mellom ord og tegn. Du kan bruke O&J-er på enkeltavsnitt, eller du kan tilknytte en O&J med en tekstmal for avsnitt. Disse innstillingene kan du styre via dialogboksen Rediger orddeling og justering(Rediger > Orddeling og justering > Ny).

QuarkXpress db edit hyphenation and justification W Styre orddeling og justering

Dialogboksen Rediger orddeling og justering

 • Automatisk orddeling: Angi om automatisk orddeling skal være tillatt.
 • Minste ord: Angir det minste antallet tegn et ord må inneholde for at det skal deles.
 • Minste stavelse før: Angir det minste antallet tegn før en bindestrek.
 • Minste stavelse etter: Angir det minste antallet tegn etter en bindestrek.
 • Ord med stor forbokstav: Angir om orddeling av ord med store forbokstav skal være tillatt.
 • Orddelinger på rad: Angir hvor mange ord som kan deles ved flere linjeslutt etter hverandre.
 • Orddelingssone: Angir området før innrykket på høyre side der orddeling kan forekomme. Hvis du for eksempel angir orddelingssonen til 0,05″, blir ordet delt når et akseptabelt orddelingspunkt faller innenfor  0,05″ av innrykkingen på høyre side. Ordet foran det delte ordet må ikke ligge innenfor orddelingssonen.
 • Justeringsmetode: Angir hvordan avstanden skal være mellom ord og tegn.
 • Avstand: Angir minimum og maksimum avstand mellom ord i avsnitt med justert eller tvungen justering. Angir optimal avstand mellom ord i alle avsnitt uansett justering.
 • Mellom tegn: Angir minimum og maksimum avstand mellom tegn i avsnitt med justert eller tvungen justering. Angir optimal avstand mellom tegn i alle avsnitt uansett justering.
 • Justeringssone: Angir området før det høyre innrykket innenfor hvilket det 
siste ordet i den siste linjen av et justert avsnitt må ligge i for å kunne justere denne linjen. Hvis du for eksempel angir 2,54 cm, må siste linje i et avsnitt der orddelings- og justeringsspesifikasjonen er brukt, ikke justeres før det siste ordet i linjen ligger innenfor 2,54 cm fra høyre innrykk.
 • Juster enkeltord: Angir om et enkeltord på en linje i et justert avsnitt skal strekke seg fra det venstre til det høyre innrykket. Hvis dette ikke blir merket av, blir ett enkelt ord på en linje venstrejustert.
Overordnet emne: Tekst og typografi

Styre orddeling og justering