Angi orddelingsunntak

I de fleste språkutgavene av QuarkXPress, kan du opprette språkspesifikke lister med orddelingsunntak. I dialogboksen Orddelingsunntak (menyen Annet) finner du rullegardinmenyen Språk, der du kan angi hvilket språk et orddelingsunntak skal gjelde for. Når et avsnitt orddeles automatisk, kontrollerer programmet listen med orddelingsunntak for det aktuelle avsnittsspråket.

Merk: Dialogboksen Foreslått orddeling (menyen Annet) viser anbefalt orddeling for et ord basert på orddelingsmetoden definert for avsnittet og orddelingsunntakene for avsnittsspråket.

Angi orddelingsunntak