Telle ord og tegn

Velg Annet > Antall ord og tegn hvis du vil vise antall ord og tegn i en artikkel.

QuarkXpress db word and character count Telle ord og tegn

Dialogboksen Antall ord og tegn

Dialogboksen Telling av ord viser samlet antall ord og unike ord i artikkelen.

Dialogboksen Antall tegn viser samlet antall tegn og spesielle tegn i de ulike språkene.

Merk: Tegn for privat bruk er unike tegn som er spesifisert innenfor et område av Unicode-tegnsettet av enkeltpersoner, organisasjoner og programvareforhandlere utenfor ISO- og Unicode-konsortiet.
Overordnet emne: Tekst og typografi

Telle ord og tegn