XTensions-programvaren Objektstiler

Med Objektstiler kan du lagre samlinger med objektspesifikasjoner som farge, rammestil, linjebredde, bildeskalering og blokkmarg som navngitte stiler du kan bruke fra en palett.

XTensions-programvaren Objektstiler legger til paletten Objektstiler (Vindu > Objektstiler), dialogboksen Rediger objektstiler (Rediger > Objektstiler) og dialogboksen Ressurser i bruk for objektstiler (Annet > Ressurser i bruk for objektstiler).

Merk: Objektstiler påvirker ikke låste objektspesifikasjoner (posisjon, artikkel eller bilde). Hvis du for eksempel bruker en objektstil på et objekt med en låst posisjon (Objekt > Lås > Posisjon), vil ikke objektet flytte seg i henhold til X, Y-verdiene som er angitt i objektstilen. Når objektet er merket, vil navnet på den tilhørende objektstilen vises med et + ved siden av navnet.
Merk: Bruk ikke objektstiler med funksjonene Delt innhold og Composition Zones.
Merk: Objektstiler støtter ikke tabeller.
Overordnet emne: XTensions-programvare

XTensions-programvaren Objektstiler