Elementy Job Jacket

Funkcja Job Jacket stanowi rewolucyjny krok w stosunku do kontroli wstępnej (tzw. preflight): pozwala ona zapewnić zgodność zadania wydruku ze specyfikacjami od momentu jego utworzenia. Zgodność z tymi specyfikacjami jest zachowywana przez cały proces aż do momentu wydruku zadania przez maszynę drukarską. Co więcej, funkcja Job Jacket rozszerza koncepcję wymuszania specyfikacji zadania poza dziedzinę pojedynczego użytkownika poprzez powiązanie projektów w celu stworzenia zsynchronizowanej specyfikacji projektu z możliwością aktualizacji, która obejmuje wszystkie elementy — od arkuszy stylów i kolorów po rozmiar i liczbę stron.

Elementy Job Jacket