Konwencje

Zastosowane konwencje formatowania wyróżniają informacje, umożliwiając szybsze znajdowanie szukanej wiedzy.

  • Pogrubienie: Nazwy wszystkich okien dialogowych, pól i innych elementów sterujących są oznaczone pogrubieniem. Na przykład: „Kliknij przycisk OK.”
  • Odwołania: W przypadku opisów funkcji odwołania, które są umieszczone w nawiasach okrągłych, przedstawiają sposób uzyskania dostępu do tych funkcji. Na przykład: „Okno dialogowe Znajdź/Zamień (menu Edycja) umożliwia znajdowanie i zastępowanie tekstu.”
  • Strzałki: Często używane strzałki (>) przedstawiają ścieżkę menu do określonej funkcji. Na przykład: „Następnie należy wybrać opcję Edycja > Arkusze stylów, aby wyświetlić okno dialogowe Arkusze stylów.”
  • Ikony: Większość narzędzi i przycisków jest przedstawianych za pomocą nazwy, która staje się widoczna po wyświetleniu podpowiedzi, ale w niektórych przypadkach przedstawiono ikony w celu ułatwienia ich identyfikacji. Na przykład: „Kliknij przycisk QuarkXpress btn measurements center Konwencje na palecie Miary, aby wyśrodkować tekst.”
  • Różnice między platformami: Program jest dość spójny we wszystkich systemach operacyjnych. Jednak niektóre etykiety, przyciski, kombinacje klawisze i inne aspekty programu muszą się różnić w systemach Mac OS® i Windows® ze względu na konwencje interfejsu użytkownika lub inne czynniki. We wszystkich takich przypadkach przedstawiana jest zarówno wersja dla systemu Mac OS, jak i dla systemu Windows. Obie wersje są oddzielone ukośnikiem, a jako pierwsza przedstawiana jest wersja dla systemu Mac OS. Na przykład jeśli wersja przycisku w systemie Mac OS ma etykietę Wybierz, a wersja w systemie Windows ma etykietę Przeglądaj, zostanie przedstawiona instrukcja „Kliknij przycisk Wybierz/Przeglądaj.” Bardziej złożone różnice między platformami są przedstawiane w uwagach bądź w nawiasach.
Temat nadrzędny: Informacje o podręczniku

Konwencje