Przyjęte założenia

Podczas pisania tego podręcznika przyjęliśmy założenie, że Czytelnik zna obsługę komputera i umie wykonać następujące czynności:

  • Uruchamianie aplikacji
  • Otwieranie, zapisywanie i zamykanie plików
  • Użycie menu, okien dialogowych i palet
  • Praca w sieciowym środowisku komputerowym
  • Użycie myszy, poleceń klawiaturowych i klawiszy modyfikatorów

Jeśli wymagane są dodatkowe informacje na te tematy, należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do komputerami lub innymi źródłami.

Temat nadrzędny: Informacje o podręczniku

Przyjęte założenia