Źródła pomocy

Nowi użytkownicy programu QuarkXPress lub osoby, które chcą poznać inne funkcje aplikacji, mogą skorzystać z następujących źródeł:

  • Podręcznik programu QuarkXPress
  • Pomoc do programu QuarkXPress
  • Inne książki
  • Ogólne książki na temat DTP

W przypadku problemów na poziomie systemu — związanych na przykład z zapisywaniem i przenoszeniem plików lub aktywacją fontów — należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do komputera.

Temat nadrzędny: Informacje o podręczniku

Źródła pomocy