Interfejs użytkownika

Przeglądając interfejs użytkownika programu QuarkXPress, można zauważyć, że wiele opcji jest znajomych lub nie wymaga objaśnienia. Po bliższym zapoznaniu się z menu i oknami dialogowymi programu QuarkXPress można odkryć, że polecenia klawiaturowe i palety zapewniają wygodny dostęp do funkcji, które są dostępne także poprzez menu.

Interfejs użytkownika