Dzielenie okna

Dzieląc okno na dwa lub więcej paneli, można jednocześnie uzyskać wiele widoków tego samego artykułu, a także wyświetlać symultanicznie zmiany we wszystkich panelach. Możliwe jest nawet użycie różnych trybów widoku w każdym panelu, a także wyświetlenie zmian w jednym panelu i aktualizowanie ich w innym panelu w czasie rzeczywistym. Okno można podzielić na widoki w poziomie lub w pionie.

QuarkXpress example split window Dzielenie okna

Dzieląc okno, można wyświetlić ten sam projekt z różnym powiększeniem jednocześnie.

Istnieją trzy sposoby dzielenia okna:

  • Wybierz opcję Okno > Podziel okno > Poziomo lub Okno > Podziel okno > Pionowo.
  • Kliknij belkę podziału po prawej stronie paska przewijania (w celu podziału w pionie) lub na górze paska przewijania (w celu podziału w poziomie).
  • Kliknij ikony podziału ekranu na pasku elementów sterujących layoutu na dole okna projektu.

Po podzieleniu okna można zmienić szerokość i wysokość podziału, przeciągając odpowiednio belki między sekcjami.

Aby usunąć podzielone sekcje z okna, należy użyć jednej z następujących metod:

  • Wybierz opcję Okno > Podziel okno > Usuń wszystko.
  • Przeciągnij belkę podziału do krawędzi okna.
Temat nadrzędny: Interfejs użytkownika

Dzielenie okna