Elementy sterujące layoutu

Po otwarciu projektu natychmiast dostępne są pewne podstawowe funkcje w lewym dolnym rogu okna projektu.

QuarkXpress diagram layout controls Elementy sterujące layoutu

Elementy sterujące layoutu

 1. Powiększenie: Wprowadź procentowy współczynnik powiększenia lub wybierz wartość z menu rozwijanego.
 2. Numer strony: Wprowadź numer strony w polu Numer strony lub wybierz stronę z listy wyświetlanej po kliknięciu strzałki w górę po prawej stronie tego pola.
 3. Poprzednia strona: Umożliwia przejście do poprzedniej strony.
 4. Następna strona: Umożliwia przejście do następnej strony.
 5. Przełącznik strony głównej: Umożliwia przełączanie między aktywną stroną layoutu i odpowiednią stroną główną.
 6. Podziel ekran pionowo: Umożliwia wyświetlenie layoutu w dwóch lub większej liczbie paneli umieszczonych nad sobą.
 7. Podziel ekran poziomo: Umożliwia wyświetlenie layoutu w dwóch lub większej liczbie paneli umieszczonych obok siebie.
 8. Eksport: Wyświetla identyczne opcje eksportu jak po wybraniu opcji Plik > Eksport.
 9. Podgląd: Wyświetla podgląd layoutu stron WWW lub layoutu interaktywnego zgodnie z wyglądem po wyeksportowaniu. Element dostępny tylko podczas pracy z layoutami stron WWW lub interaktywnymi.
  Uwaga: Aby wyświetlić miniatury wszystkich stron w layoucie, należy kliknąć strzałkę w górę obok pola Numer strony. Użytkownicy komputerów Mac mogą kontynuować klikanie strzałki w górę, aby powiększyć miniatury.
Temat nadrzędny: Interfejs użytkownika

Elementy sterujące layoutu