Grupy palet i zestawy palet

Program QuarkXPress oferuje dwie funkcje pomagające w zarządzaniu paletami: grupy palet i zestawy palet.


Użycie grup palet

Funkcja Grupy palet umożliwia połączenie wielu palet w jedną.

QuarkXpress pal group Grupy palet i zestawy palet

Ta grupa palet zawiera połączone palety Arkusze stylów, Kolory i Listy, co zmniejsza wykorzystanie miejsca, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp do funkcji.

Aby dołączyć paletę do grupy palet, należy nacisnąć klawisz Control i kliknąć/kliknąć prawym przyciskiem myszy pasek tytułu grupy palet i wybrać niezaznaczoną nazwę palety. Po dołączeniu palety, która jest już wyświetlana, zostanie ona przeniesiona, tak aby stała się częścią grupy palet. Aby odłączyć paletę od grupy palet, należy nacisnąć klawisz Control i kliknąć/kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę palety i wybrać opcję Odłącz [nazwa palety].


Użycie zestawów palet

Funkcja Zestawy palet umożliwia zapamiętywanie i przywoływanie pozycji i stanu wszystkich otwartych palet oraz bibliotek, co ułatwia przełączanie między różnymi konfiguracjami palet.

Aby utworzyć zestaw palet, należy najpierw wyświetlić wszystkie palety, które będą wymagane do określonej czynności, a także ukryć wszystkie pozostałe palety. Następnie należy wybrać opcję Okno > Zestawy palet > Zapisz zestaw palet jako w celu wyświetlenia okna dialogowego Zapisz zestaw palet jako, wprowadzić nazwę i opcjonalnie przypisać polecenie klawisza.

Aby przywołać zestaw palet, należy wybrać opcję Okno > Zestawy palet > [nazwa zestawu palet] lub nacisnąć kombinację klawiszy dla tego zestawu palet.

Temat nadrzędny: Interfejs użytkownika

Grupy palet i zestawy palet