Menu Edycja

Menu Edycja zawiera następujące opcje:

 • Cofnij: Wycofuje ostatnią operację.
 • Wykonaj ponownie: Ponownie wykonuje wycofaną operację.
 • Wytnij: Wycina zaznaczoną zawartość.
 • Kopiuj: Kopiuje zaznaczoną zawartość do schowka.
 • Wklej: Wkleja zawartość schowka na aktywną stronę.
 • Wklej bez formatowania: Wkleja zawartość schowka jako zwykły tekst.
 • Wklej w miejscu: Wkleja zduplikowany lub skopiowany element na aktywną stronę w tej samej pozycji, w której został skopiowany.
 • Wklej specjalnie (tylko system Windows): Umożliwia wybranie sposobu wklejenia obiektu do dokumentu przy użyciu funkcji systemu Microsoft Windows o nazwie OLE (Object Linking and Embedding).
 • Wyczyść/Usuń: Usuwa aktywną zawartość.
 • Zaznacz wszystko: Zaznacza całą zawartość w aktywnej ramce lub na ścieżce tekstowej.
 • Powiązania (tylko system Windows): Umożliwia aktualizację powiązanego obiektu.
 • Obiekt (tylko system Windows): Umożliwia pracę z osadzonym lub powiązanym obiektem zawartym w zaznaczonej ramce graficznej.
 • Wstaw obiekt (tylko system Windows): Umożliwia utworzenie obiektu przy użyciu aplikacji serwera lub pobranie istniejącego pliku.
 • Pokaż schowek: Wyświetla zawartość schowka.
 • Znajdź/Zamień: Wyświetla paletę Znajdź/Zamień, za pomocą której można wyszukiwać i zmieniać tekst na podstawie jego zawartości, formatowania lub wszystkich tych elementów.
 • Znajdź/Zamień element: Wyświetla i ukrywa paletę Znajdź/Zamień element.
 • Preferencje (tylko system Windows): Umożliwia modyfikowanie domyślnych wartości i ustawień. Więcej informacji zawiera temat „Preferencje”.
 • Arkusze stylów: Umożliwia dodawanie, edytowanie i usuwanie definicji arkuszy stylów. Więcej informacji zawiera temat „Praca z arkuszami stylów”.
 • Kolory: Umożliwia dodawanie, edytowanie i usuwanie definicji kolorów. Więcej informacji zawiera temat „Praca z kolorami”.
 • D&J: Umożliwia dodawanie, edytowanie i usuwanie definicji H&J (dzielenia wyrazów i justowania). Ustawienia D&J pomagają kontrolować sposób podziału tekstu. Więcej informacji zawiera temat „Kontrolowanie dzielenia wyrazów i justowania”.
 • Listy: Umożliwia dodawanie, edytowanie i usuwanie definicji list. Funkcja Listy to narzędzie służące do automatycznego generowania spisów treści i innych typów list. Więcej informacji zawiera temat „Praca z listami”.
 • Linie przerywane i paski: Umożliwia dodawanie, edytowanie i usuwanie niestandardowych wzorców linii.
 • Wysunięte znaki: Umożliwia dodawanie, edytowanie i usuwanie niestandardowych definicji wysuniętych znaków. Więcej informacji zawiera temat „Praca z wysuniętymi znakami”.
 • Style wydruku: Umożliwia dodawanie, edytowanie i usuwanie definicji stylów wydruku. Style wydruku pozwalają szybko przełączać się między różnymi zestawami opcji wydruku. Więcej informacji zawiera temat „Praca ze stylami wydruku”.
 • Język programu (tylko wielojęzyczne wersje programu): Umożliwia zmianę języka interfejsu użytkownika.
 • Konfiguracje kolorów: Umożliwia uzyskanie dostępu do konfiguracji źródła i wydruku oraz ich modyfikację.
 • Style siatki: Umożliwia dodawanie, edytowanie i usuwanie wzorców niedrukowalnych siatek projektu, które można zastosować do komponentów tekstowych. Więcej informacji zawiera temat „Praca z siatkami projektu”.
 • Hiperlinki: Umożliwia dodawanie, edytowanie i usuwanie hiperlinków, włącznie z adresami URL, kotwicami i linkami do stron.
 • Zmienne (tylko layouty interaktywne): Umożliwia definiowanie zmiennych dla elementów interaktywnych.
 • Menu interaktywne (tylko layouty interaktywne): Umożliwia tworzenie menu dla elementów interaktywnych.
 • Style podkreślenia: Umożliwia uzyskanie dostępu do stylów podkreślenia oraz ich modyfikację.
 • Menu (tylko layouty stron WWW): Umożliwia tworzenie list używanych w layoutach stron WWW (takich jak menu nawigacyjne) oraz zarządzanie nimi.
 • Metaznaczniki (tylko layouty stron WWW): Umożliwia tworzenie, modyfikowanie i uzyskiwanie dostępu do metainformacji, takich jak słowa kluczowe i opisy, które zapewniają informacje o danej stronie dla wyszukiwarek i innych funkcji.
 • Rodziny fontów CSS (tylko layouty stron WWW): Umożliwia tworzenie rodzin fontów dla kaskadowych arkuszy stylów (CSS) oraz określanie fontów, które będą używane do wyświetlania strony WWW, jeśli oryginalny font jest niedostępny dla użytkownika.
 • Menu kaskadowe (tylko layouty stron WWW): Umożliwia tworzenie hierarchicznej listy pozycji, która jest wyświetlana, kiedy użytkownik końcowy przesuwa wskaźnik myszy nad obiekt. Upraszcza to projekt strony WWW poprzez ukrycie pozycji menu do momentu, kiedy użytkownik przesunie wskaźnik myszy nad określoną pozycję.
 • Style elementu: Umożliwia dodawanie, edytowanie i usuwanie definicji elementów, które można zastosować do elementów programu QuarkXPress za pomocą palety Style elementu (menu Okno).
Temat nadrzędny: Menu

Menu Edycja