Menu Plik

Menu Plik umożliwia manipulację plikami elektronicznymi na wiele sposobów, włącznie z tworzeniem, otwieraniem, drukowaniem i zapisywaniem plików. To menu zawiera następujące opcje:

 • Nowy: Wybierz opcję z podmenu Nowy, aby utworzyć projekt. Jeśli zostanie wybrana opcja Nowy projekt na podstawie elementu Ticket, będzie można wybrać element Job Ticket, na podstawie którego zostanie utworzony nowy projekt. Za pomocą tego podmenu można także tworzyć nowe biblioteki i książki.
 • Otwórz: Umożliwia otwieranie plików projektów.
 • Zamknij: Umożliwia zamknięcie aktywnego projektu.
 • Zapisz: Umożliwia zapisanie aktywnego projektu.
 • Zapisz jako: Umożliwia zapisanie kopii aktywnego projektu.
 • Przywróć zapisaną wersję: Umożliwia przywrócenie aktywnego projektu do stanu istniejącego przy ostatnim zapisie.
 • Importuj: Umożliwia zaimportowanie tekstu do ramki tekstowej lub obrazu do ramki graficznej.
 • Zapisz tekst: Umożliwia zapisanie zawartości aktywnej ramki tekstowej jako oddzielny plik.
 • Zapisz obraz: To podmenu umożliwia zapisanie zaznaczonego obrazu jako oddzielny plik lub zapisanie wszystkich obrazów w layoucie jako oddzielne pliki.
 • Dołącz: Umożliwia dołączenie arkuszy stylów, kolorów i wielu innych typów zasobów z innego pliku.
 • Eksport: Umożliwia wyeksportowanie layoutu jako inny typ pliku.
 • Zgromadź do wydruku: Umożliwia skopiowanie pliku, raportu wydruku i wybranych zasobów do pojedynczego folderu.
 • Konfiguracja pracy grupowej: Umożliwia kontrolowanie powiązania projektów, udostępniania i częstotliwości aktualizowania udostępnionych zasobów.
 • Elementy Job Jacket: Za pomocą tego podmenu można uzyskać dostęp do specyfikacji i reguł tworzenia i sprawdzania layoutu, powiązać projekt z plikiem elementu Job Jacket, zmodyfikować element Job Ticket, a także przeanalizować layout.
 • Drukuj: Umożliwia wydrukowanie aktywnego pliku.
 • Zadanie wydruku: Umożliwia uzyskanie dostępu do specyfikacji wydruku dla zadania, która stanowi „arkusz stylów” dla wydruku.
 • Zakończ (tylko system Windows): Umożliwia zamknięcie programu.
Temat nadrzędny: Menu

Menu Plik