Menu Styl dla tekstu

Menu Styl dla tekstu zawiera opcje służące do określania atrybutów znaków i formatu akapitów. To menu zawiera następujące opcje:

 • Font: Umożliwia zmianę fontu zaznaczonego tekstu.
 • Rozmiar: Umożliwia zmianę rozmiaru zaznaczonego tekstu.
 • Styl pisma: Umożliwia zastosowanie do zaznaczonego tekstu stylów pisma, takich jak pogrubienie, kursywa i podkreślenie.
 • Zmień wielkość: Umożliwia zmianę zaznaczonego tekstu na wielkie litery, małe litery lub nazwy własne.
 • Kolor: Umożliwia zmianę koloru zaznaczonego tekstu.
 • Tinta: Umożliwia ustawienie tinty zastosowanego koloru.
 • Krycie: Umożliwia określenie przezroczystości zaznaczonego tekstu.
 • Skala pozioma/pionowa: Umożliwia rozciągnięcie zaznaczonego tekstu w poziomie lub w pionie.
 • Kerning/Światło między znakami: Kiedy znacznik wstawiania tekstu znajduje się między dwoma znakami, opcja Kerning umożliwia określenie odstępu między tymi dwoma znakami. Po zaznaczeniu tekstu opcja Światło między znakami umożliwia określenie odstępów między wszystkimi zaznaczonymi znakami.
 • Przesunięcie linii bazowej: Umożliwia przesunięcie zaznaczonego tekstu w górę lub w dół w odniesieniu do linii bazowej, bez zmiany odstępu między wierszami.
 • Znak: Wyświetla okno dialogowe Atrybuty znaków, które umożliwia kontrolowanie wszystkich aspektów formatowania znaków dla zaznaczonego tekstu.
 • Arkusze stylów znaków: Umożliwia zastosowanie arkuszy stylów znaków do zaznaczonego tekstu.
 • Przekształć tekst w ramkę: Umożliwia przekształcenie tekstu w ramkę graficzną Béziera o kształcie zaznaczonych znaków.
 • Wyrównanie: Umożliwia wyrównanie aktywnych akapitów do lewej, prawej lub środka. Możliwe jest także wyjustowanie lub wymuszenie justowania zaznaczonych akapitów.
 • Interlinia: Umożliwia zmianę odstępów między wierszami w zaznaczonych akapitach.
 • Formaty: Wyświetla okno dialogowe Atrybuty akapitu, które umożliwia kontrolowanie wszystkich aspektów formatowania akapitów dla zaznaczonego tekstu.
 • Tabulatory: Umożliwia ustawienie pozycji tabulatorów dla zaznaczonego tekstu.
 • Reguły: Umożliwia tworzenie automatycznych linii powyżej i poniżej zaznaczonych akapitów.
 • Arkusze stylów akapitu: Umożliwia zastosowanie arkuszy stylów akapitu do zaznaczonego tekstu.
 • Aktualizuj arkusz stylów: Umożliwia aktualizację arkusza stylów znaków lub akapitu na podstawie lokalnych zmian w zastosowanym arkuszu stylów.
 • Przerzuć w poziomie: Umożliwia odwrócenie zaznaczonego tekstu w poziomie.
 • Przerzuć w pionie: Umożliwia odwrócenie zaznaczonego tekstu w pionie.
 • Hiperlink: Umożliwia modyfikowanie i stosowanie hiperlinku, linku do strony lub kotwicy do zaznaczonego tekstu.
 • Kotwica: Umożliwia tworzenie lub modyfikowanie kotwicy dla zaznaczonego tekstu.
 • Style podkreślenia: Umożliwia modyfikowanie i stosowanie stylu podkreślenia do zaznaczonego tekstu.
Temat nadrzędny: Menu Styl

Menu Styl dla tekstu