Menu Widok

Menu Widok zawiera opcje służące do wyświetlania dokumentu oraz określania zawartości ekranu po zaznaczeniu pozycji menu. To menu zawiera następujące opcje:

 • Dopasuj do okna: Automatycznie skaluje widok w celu dopasowania (i wyśrodkowania) całej strony w oknie layoutu.
 • 50%: Skaluje widok layoutu do 50%.
 • 75%: Skaluje widok layoutu do 75%.
 • Rozmiar rzeczywisty: Skaluje widok layoutu do 100%.
 • 200%: Skaluje widok layoutu do 200%.
 • Miniatury: Wyświetla miniatury wszystkich stron, które można przemieszczać i kopiować między projektami.
 • Prowadnice: Wyświetla niedrukowalne linie służące do pozycjonowania elementów na stronach, włącznie z prowadnicami marginesów, konturami ramek, wzorcem „X” w pustych ramkach graficznych i prowadnicami linijki.
 • Siatki strony: Wyświetla niedrukowalne linie siatki zdefiniowane dla strony głównej, na której jest oparty aktywny layout.
 • Siatki ramki tekstowej: Wyświetla niedrukowalne linie siatki stosowane do ramek tekstowych.
 • Przyciągaj do prowadnic: Umożliwia szybkie wyrównanie elementów poprzez przyciągnięcie do najbliższej prowadnicy.
 • Przyciągaj do siatek strony: Umożliwia szybkie wyrównanie elementów do siatek strony poprzez przyciągnięcie do najbliższej prowadnicy.
 • Linijki: Wyświetla linijki, które mogą służyć do pozycjonowania elementów i prowadnic wzdłuż górnej i lewej krawędzi bądź górnej i prawej krawędzi okna layoutu.
 • Kierunek linijki: Umożliwia pozycjonowanie linijek strony wzdłuż górnej i lewej krawędzi bądź górnej i prawej krawędzi okna layoutu.
 • Niewidoczne: Wyświetla edytowalne, niedrukowalne znaki, takie jak spacje, tabulatory i znaki końca akapitu w tekście.
 • Wskaźniki wizualne: Wyświetla wskaźniki dla niedrukowalnych elementów, takich jak hiperlinki i najazdy.
 • Wydruk proofu: Umożliwia sprawdzenie wyglądu layoutu po wydrukowaniu na różnych nośnikach oraz przy użyciu różnych metod drukowania. Ta symulacja wyświetlania jest wystarczająco dokładna dla proofingu ekranowego.
 • Podglądy w pełnej rozdzielczości: Wyświetla na ekranie obrazy o pełnej rozdzielczości. Obrazy można skalować lub powiększać bez efektu pikselizacji.
Temat nadrzędny: Menu

Menu Widok