Narzędzia WWW

Paleta Narzędzia WWW umożliwia pracę z layoutami stron WWW.

QuarkXpress palette web tools Narzędzia WWW

Paleta Narzędzia WWW

Paleta Narzędzia WWW (menu Okno po wyświetleniu layoutu stron WWW) zawiera następujące elementy sterujące:

 • Narzędzie Prostokątna mapa obrazu QuarkXpress tool imagemap rectangular Narzędzia WWW służy do tworzenia aktywnych obszarów prostokątnej mapy obrazu, a także umożliwia uzyskanie dostępu do innych narzędzi dla mapy obrazu. Narzędzia mapy obrazu są dostępne po załadowaniu rozszerzenia QuarkXTension o nazwie ImageMap.
 • Narzędzie Ramka formularza QuarkXpress tool form box Narzędzia WWW służy do tworzenia ramek formularza w celu umieszczenia w nich elementów sterujących formularza.
 • Narzędzie Wybór pliku QuarkXpress tool file submission Narzędzia WWW umożliwia utworzenie pola i przycisku, za pomocą których użytkownicy mogą wysyłać plik na serwer WWW.
 • Narzędzie Pole tekstowe QuarkXpress tool text field Narzędzia WWW służy do tworzenia pól tekstowych.
 • Narzędzie Przycisk QuarkXpress tool button Narzędzia WWW służy do tworzenia przycisków.
 • Narzędzie Przycisk obrazu QuarkXpress tool image button Narzędzia WWW służy do tworzenia przycisków umożliwiających zaimportowanie obrazu.
 • Narzędzie Menu wyskakujące QuarkXpress tool popup menu Narzędzia WWW służy do tworzenia menu rozwijanych.
 • Narzędzie Pole listy QuarkXpress tool list box Narzędzia WWW służy do tworzenia list.
 • Narzędzie Przycisk radiowy QuarkXpress tool radio button Narzędzia WWW służy do tworzenia przycisków radiowych.
 • Narzędzie Pole wyboru QuarkXpress tool check box Narzędzia WWW służy do tworzenia pól wyboru.
 • Narzędzie Wiązanie najazdu QuarkXpress tool rollover linking Narzędzia WWW umożliwia powiązania ramki źródłowej i docelowej 2-pozycyjnego najazdu. Po przesunięciu wskaźnika myszy nad ramkę źródłową wyświetlana jest zawartość ramki docelowej.
 • Narzędzie Rozłączanie najazdu QuarkXpress tool rollover unlinking Narzędzia WWW umożliwia rozłączenie ramki źródłowej i docelowej 2-pozycyjnego najazdu.
Temat nadrzędny: Interfejs użytkownika

Narzędzia WWW