Palety

Aby otworzyć lub wyświetlić paletę, należy zaznaczyć nazwę palety w menu Okno.

Aby zamknąć otwartą paletę, należy kliknąć przycisk zamykania w lewym górnym rogu palety, usunąć zaznaczenie nazwy palety w menu Okno lub użyć odpowiedniego polecenia klawiaturowego.

Temat nadrzędny: Interfejs użytkownika

Palety