Tworzenie okna

Aby utworzyć nowe okno, w którym wyświetlony zostanie aktywny projekt, należy wybrać opcję Okno > Nowe okno.

Uwaga: Jeśli użytkownik otworzy wiele okien z projektem, dokonana zmian w projekcie, a następnie rozpocznie zamykanie okien, program nie wyświetli monitu o zapisanie projektu do momentu, kiedy zostanie wykonana próba zamknięcia ostatniego okna, w którym wyświetlany jest projekt.
Temat nadrzędny: Interfejs użytkownika

Tworzenie okna