Konstrukcja dokumentu

Funkcja Warstwy umożliwia ukrywanie, wyświetlanie i pomijanie drukowania grupy obiektów. Funkcja Listy umożliwia tworzenie spisów treści i innych list. Funkcja Indeks służy do automatycznego generowania indeksu layoutu. Za pomocą funkcji Książki można łączyć projekty w książki, synchronizować ich arkusze stylów i kolory, a także tworzyć indeksy i spisy treści obejmujące wiele projektów. Funkcja Biblioteki umożliwia przechowywanie często używanych elementów w łatwo dostępnym miejscu.

Konstrukcja dokumentu