Obrazy

Obrazy można importować lub wklejać z programu do edycji obrazów lub innej aplikacji graficznej do programu QuarkXPress. Po umieszczeniu obrazu w ramce można wykonać wiele operacji na tym obrazie, takich jak zmiana jego pozycji lub rozmiaru bądź jego pochylenie lub odwrócenie.

Obrazy