Praca z wieloma językami

Program QuarkXPress jest dostępny w kilku konfiguracjach językowych. Jeśli dana konfiguracja językowa to obsługuje, można:

  • Otwierać i edytować projekty używające dowolnego obsługiwanego języka znaków. Język znaków to atrybut, który można zastosować do tekstu w celu wskazania reguł dzielenia wyrazów i sprawdzania pisowni, jakie należy zastosować do tego tekstu. Język znaków można zastosować na poziomie znaków. Oznacza to, że nawet jeśli zdanie zawiera słowa w dwóch różnych językach, możliwe jest poprawne dzielenie wyrazów i sprawdzanie ich pisowni. Więcej informacji zawiera temat „Stosowanie języka znaków”.
  • Zmieniać interfejs użytkownika i polecenia klawiaturowe na dowolny obsługiwany język programu. Język programu odnosi się do języka używanego w menu i oknach dialogowych aplikacji. Język ten wpływa tylko na interfejs użytkownika, a nie na sprawdzanie pisowni i dzielenie wyrazów. Więcej informacji zawiera temat „Zmiana języka programu”.
Uwaga: Dowolna wersja językowa programu QuarkXPress może otwierać, wyświetlać i drukować projekt zawierający funkcje dla języków wschodnioazjatyckich. Jednak tylko wschodnioazjatycka wersja programu QuarkXPress umożliwia edycję tekstu z funkcjami dla języków wschodnioazjatyckich.

Praca z wieloma językami