Projekty i layouty

Pliki programu QuarkXPress są nazywane projektami, a każdy projekt zawiera jeden lub więcej layoutów. Każdy layout jest zapisany w projekcie, a każdy projekt zawiera co najmniej jeden layout. Każdy layout może zawierać do 2000 stron, a jego maksymalne wymiary wynoszą 48″ x 48″ (lub 24″ x 48″ w przypadku dwustronicowej rozkładówki). Projekt może zawierać nieograniczoną liczbę layoutów.

Ponieważ w pojedynczym pliku może być zapisanych wiele layoutów, można z łatwością współużytkować zawartość między różnymi wersjami dokumentu — na przykład list z identycznym tekstem w formatach US Letter i A4.

Projekt programu QuarkXPress może zawierać trzy typy layoutów: wydruku, strony WWW lub interaktywny. Ten sam projekt może być używany do tworzenia zawartości dla różnych mediów, takich jak wydruk bądź pliki PDF, SWF i HTML.

Projekty i layouty