Tekst i typografia

Tekst stanowi integralną część praktycznie każdej publikacji. Program QuarkXPress umożliwia tworzenie i edycję tekstu bezpośrednio w publikacjach, a także importowanie tekstów z większości popularnych edytorów tekstu. Oprócz standardowych funkcji formatowania i edycji tekstu, program QuarkXPress udostępnia takie funkcje, jak znajdowanie i zamiana tekstu oraz jego atrybutów, sprawdzanie pisowni, niestandardowe słowniki pisowni oraz narzędzie do obsługi fontów, które umożliwia wprowadzanie zmian formatowania tekstu w całym projekcie.

Typografia to sztuka sprawiająca, że wygląd tekstu oddaje charakter lub znaczenie zawartości. Program QuarkXPress umożliwia kontrolowanie charakteru tekstu, pozwalając dostosować praktycznie dowolny aspekt typografii, włącznie z fontami, stylami pisma, interlinią i odstępami.

Tekst i typografia