Användargränssnittet

När du skummar igenom användargränssnittet för QuarkXPress kommer du att märka att du känner igen många kommandon och att andra är självklara. När du börjar vänja dig vid menyerna och dialogrutorna i QuarkXPress kommer du att upptäcka hur lätt det är att komma åt de funktioner som finns i menyerna genom att använda tangentkommandon och paletter.

Användargränssnittet