Arbeta med flera språk

QuarkXPress är tillgängligt i flera olika språkkonfigurationer. Om din språkkonfiguration medger det, kan du:

  • Öppna och redigera projekt som använder ett teckenspråk som stöds. Teckenspråk är ett attribut som du kan använda i text för att ange vilka regler för avstavning och kontroll av stavningen som ska användas med texten. Du kan använda teckenspråk på teckennivå–så även om en mening använder ord på två olika språk, kan avstavningen och stavningskontrollen ske på rätt sätt för alla ord. Ytterligare information finns i avsnittet “Använda ett teckenspråk“.
  • Ändra användargränssnittet och tangentkommandona till valfritt programspråk som stöds. Med programspråk menas det språk som används i programmets menyer och dialogrutor. Programspråket påverkar bara användargränssnittet; det påverkar inte stavningskontrollen och avstavningen. Ytterligare information finns under “Ändra programspråket“.
Anm: Du kan öppna, visa och skapa utdata för projekt som använder östasiatiska funktioner i alla språkversioner av QuarkXPress. Men du kan bara redigera text som använder östasiatiska funktioner i östasiatiska versioner av QuarkXPress.

Arbeta med flera språk