Använda bildeffekter

Fuktionen Bildeffekter lägger till flera vanligt förekommande bildredigeringsfunktioner i QuarkXPress. Detta gör att du kan använda sofistikerad bildmanipulering i bildens sammanhang i layouten i stället för att behöva arbeta i ett annat program och växla fram och tillbaka. Under “Justeringar” och “Filter” finns en detalijerad beskrivning av bildeffekter.

De ändringar du gör med funktionen Bildeffekter påverkar inte själva källbildfilen. Justeringar och filter som sparas med layouterna kan istället visas på skärmen i full upplösning och används sedan vid utskriften eller utdataexporten. Om du skulle föredra att spara ändringarna direkt med bildfilerna du göra det också med funktionen Bildeffekter. Du kan exportera bilder selektivt med valfria justeringar, filter och omvandlingar–inklusive allt från rotation och beskärning i QuarkXPress till effekterna för Negativ och Gaussisk oskärpa som kan användas med funktionen Bildeffekter. När du exporterar bilder kan du även konvertera filtypen och färgläget och ange om du vill spara över källbildfilerna eller skapa nya bildfiler (som automatiskt kan länkas till layouten).

Du kan använda flera effekter och använda samma effekt flera gånger, men med olika parametrar.

Anm: XTensions-programmet Vista måste vara laddat för att du ska kunna arbeta med bildeffekter.
Anm: När du synkroniserar en bild kan du inkludera bildeffekter så att de ändringar du gör genom att lägga till, ta bort eller ändra en effekt görs i samtliga förekomster av den synkroniserade bilden. När du lägger till ett bildblock i paletten Delat innehåll (menyn Fönster) markerar du Synkronisera innehåll i dialogrutan Delade objektegenskaper. Klicka sedan på Innehåll och attribut. Det gör att samma effekter används i samma bildfil i hela layouten.
Överordnat ämne: Bilder

Använda bildeffekter