Arbeta med bildeffekter

I paletten Bildeffekter (menyn Fönster) kan du experimentera med olika effekter. Markera en importerad bild i valfritt filformat som stöds: TIFF (.tif), PNG (.png), JPEG (.jpg), Scitex CT (.sct), GIF (.gif), PICT (.pct eller .pict), BMP (.bmp) eller rastrerade/Photoshop EPS-filer (.eps).

Använd paletten Bildeffekter för att använda effekter i den markerade bilden. Du kan också använda effekter med menykommandot Stil > Bildeffekter > Justeringar och menykommandot Stil > Bildeffekter > Filter.

Effekterna används i bilden i den ordning de finns med på listan i paletten Bildeffekter, uppifrån och ned. Du omordnar effekterna genom att dra dem uppåt och nedåt i listan.

Överordnat ämne: Använda bildeffekter

Arbeta med bildeffekter