Bildeffekter: Filter

Filter innehåller alternativ som utvärderar en hel bild eller grupper med pixlar och sedan ändrar pixelvärdena baserat på sammanhanget. Om du har använt filter eller effekter i andra program kommer du inte att ha några svårigheter med att förstå hur filterinställningarna i QuarkXPress fungerar.

 • Filtret Ytutjämning spårar bildens kanter och gör hela bilden, utom kanterna, oskarp. Funktionen tar bort brus men bevarar detaljer och kan vara användbar om du vill ta bort damm från en bild som har lästs in med en bildläsare.
 • Filtret Gaussisk oskärpa jämnar ut övergångar genom att använda ett genomsnittsvärde för de pixlar som ligger bredvid hårda kanter i definierade linjer och skuggade områden i bilden. Du kan använda det här filtret separat för bilder och deras alfamasker genom att markera Oskarp bild och/eller Oskarp mask,.
 • Filtret Oskarp mask jämför pixelvärden i ett angivet område med det angivna tröskelvärdet. Om en pixel har ett lägre kontrastvärde än tröskelvärdet ökas kontrasten.
 • Filtret Hitta kanter konturerar kanterna i en bild med mörka linjer mot en vit bakgrund.
 • Filtret Solarisera blandar negativa och positiva områden i en bild, vilket ger en fotografisk solariseringseffekt. Skriv in ett värde i fältet Tröskelvärde eller dra skjutreglaget för att använda dialogrutan Solarisera. Värdet anger vilka pixlar som ska ändras. De pixlar som har lägre värden än tröskelvärdet anses vara negativa och de som har högre värden än tröskelvärdet anses vara positiva. Sedan inverteras pixelvärdena.
 • Filtret Diffusera flyttar om pixlarna så att bilden ser mindre fokuserad ut. Som standard används effekten för den bild och mask som valts för bilden på fliken Bild (Objekt > Modifiera).
 • Filtret Relief gör att områdena i bilden ser höjda eller sänkta ut, som med en stämpel.
 • När filtret Relief används kan du ange i vilken riktning bilden ska höjas eller sänkas med hjälp av filtret Reliefeffekter. Klicka på riktningspilarna i dialogrutan Reliefeffekter för att använda olika riktningar. Om du till klickar på den övre högra pilen kan det exempelvis ange att du tryckte något åt höger när du tryckte ner en stämpel på ett objekt, vilket gör att avtrycket går i den riktningen.
 • Filtret Konturdetektering visar endast bildens kanter och dämpar de andra färgerna. Du kan använda två olika metoder i dialogrutan Konturdetektering för att avgöra var kanterna är: Sobel och Prewitt. Metoden Sobel är eventuellt mer exakt eftersom den tar hänsyn till fler omgivande pixlar vid beräkningen.
 • Filtret Rita kontur ritar en tunn kontur runt övergångarna mellan starka färgområden för samtliga färgkanaler, vilket gör att du får en svartvit kontur av bilden. Du kan även invertera resultatet.
 • Filtret Lägg till brus lägger till slumpmässiga pixlar i en bild vilket simulerar den effekt som uppstår vid bildtagning med snabb film. Filtret lägger till ett jämnt mönster i mörka toner och mellantoner och lägger till ett jämnare, mer mättat mönster i bildens ljusa områden.
 • Filtret Median minskar eller eliminerar det markerade bildområdets rörelseeffekt. Effekten avsöker pixlar med ungefär samma ljusstyrka och ersätter mittpixeln med medianvärdet för ljusstyrkan i de pixlar som avsöks. Pixlar som skiljer sig mycket från kringliggande pixlar påverkas inte.
Överordnat ämne: Använda bildeffekter

Bildeffekter: Filter