Bildeffekter: Justeringar

Justeringar analyserar pixlarna i en bild och ger dem olika värden. Om du har använt justeringsalternativ eller effekter i andra program kommer du inte att ha några svårigheter med att förstå hur justeringsinställningarna i QuarkXPress fungerar.

 • Om en bild är för ljus eller för mörk kan du göra högdagrar ljusare, komprimera skuggor och justera mellantoner var för sig med effekten Nivåer.
 • Om du vill att en bild ska vara ljusare eller mörkare kan du göra exakta justeringar av färgtonerna med effekten Kurvor. Istället för att begränsa justeringen till skuggor, högdagrar och mellantoner kan du justera valfri punkt längs en skala från 0 till 100 % (för CMYK och gråskala) eller 0 till 255 (för RGB). Det här verktyget är så pass exakt att det kräver mer erfarenhet och kunskap än effekten Nivåer.
 • Använd effekten Ljusstyrka/Kontrast om du vill göra enkla ändringar i bildens tonområde genom att justera tonen på varje enskild pixel i bilden i stället för i de enskilda kanalerna.
 • Använd effekten Färgbalans för att ta bort oönskade färgstick eller rätta till över- eller undermättade färger. Den här effekten ändrar färgblandningen i hela bilden med en allmän färgjustering.
 • Effekten Nyans/Mättnad har utformats för att justera den övergripande färgintensiteten och ljusstyrkan i en urvattnad eller dämpad bild, men används vanligtvis som en specialeffekt. Bildens aktuella nyans (färgstick), mättnad (intensitet) och ljusstyrka (mängd vitt ljus) anges som standard som nollor.
 • Om du vill imitera en gammal tryckpress sätt att korrigera vissa färger kan du använda effekten Selektiv färg. Detta ökar eller minskar mängden processfärg i de olika grundfärgerna i en bild. Om ett äpple exempelvis är för lila kan du ta bort cyan ur de områden som påverkar rött.
 • Du kan justera den vita punkten i bilder som är avsedda att visas på skärmen (i en webblayout) med effekten Gammakorrigering. Justeringen av den vita punkten styr ljusstyrkan när bilden visas på skärmen. Justera mellantonerna i dialogrutan Gammakorrigering genom att ange ett nytt värde i fältet Gamma eller genom att dra skjutreglaget. Bilden blir mörkare ju högre värdet är.
Anm: Ändringen av gamma ger dig i och för sig en viss kontroll över bildvisningen, men skillnader mellan Windows och MacOS kan fortfarande orsaka problem. Windows använder ett högre gammavärde (2,2) för visning än Mac OS (1,8), så samma bild ser mörkare ut i Windows.

 • Effekten Minska färgen konverterar en färgbild till en svartvit bild samtidigt som färgläget och värdet för ljushet för enskilda pixlar är oförändrat. Funktionen tilldelar t.ex. samma mängd rött, grönt och blått i varje pixel i en RGB-bild så att bilden ska se gråskalig ut.
 • Effekten Invertera inverterar gråvärdena i varje kanal i en bild. Effekten rekommenderas för 1-bitars, gråskaliga och RGB-bilder. Eftersom CMYK-bilder innehåller en svart kanal, rekommenderas inte denna effekt för CMYK-bilder. Inverteringen av den svarta kanalen resulterar vanligtvis i bilder som är mestadels svarta eller mestadels vita.
 • Effekten Tröskelvärde konverterar färgbilder till svartvita bilder utan att använda grått. Ange ett värde i fältet Tröskelvärde eller dra skjutreglaget. Alla pixlar som är ljusare än tröskelvärdet konverteras till vitt och mörkare pixlar konverteras till svart.
 • Effekten Utjämna färgtoner ändrar tonnivåerna för enskilda kanaler i en bild för att skapa specialeffekter. Skriv in ett nytt värde i fälten Nivåer eller dra skjutreglaget om du vill använda dialogrutan Utjämna färgtoner. Om du till exempel väljer fem tonnivåer i en RGB-bild blir resultatet 15 färger (fem för var och en av de tre grundfärgerna).
 • Effekten Negativ inverterar CMYK-bildernas ljusstyrka och nyans. Eftersom CMYK-bilder innehåller en svart kanal, rekommenderas denna effekt, istället för effekten Invertera, för CMYK-bilder. Inverteringen av den svarta kanalen resulterar vanligtvis i bilder som är mestadels svarta eller mestadels vita. Om du exporterar bilden i ett annat färgläge (Arkiv > Spara bild) används inte effekten Negativ.
Överordnat ämne: Använda bildeffekter

Bildeffekter: Justeringar