Borttagning av bildeffekter

I paletten Bildeffekter kan du tillfälligt ta bort en effekt om du vill experimentera med bilden eller ta bort effekterna från listan helt och hållet.

  • Avmarkera effekten om du vill ta bort den tillfälligt (utan att ta bort den helt och hållet). Du kan markera och avmarkera effekter för att experimentera med olika kombinationer.
  • Om du vill ta bort en effekt markerar du den och klickar på Ta bort effekt QuarkXpress icon delete picture effect Borttagning av bildeffekter eller trycker på backstegstangenten eller Delete.
Överordnat ämne: Använda bildeffekter

Borttagning av bildeffekter