Granska användningen av bildeffekter

Om du öppnar panelen Vista i dialogrutan Användning (menyn Övrigt) kan du se var bildeffektsfunktionerna används i en layout. Panelen Vista visar en lista med filnamnet, katalogen, sidnumret (en dolksymbol eller MB anger montagebordet), filtypen och antalet effekter för varje bild i layouten, på ungefär samma sätt som panelen Bilder.

Se även “Exportera bildfiler“.

Överordnat ämne: Använda bildeffekter

Granska användningen av bildeffekter