Spara bildfiler

Du kan exportera bildfiler i många olika format. Om du gör ändringar i QuarkXPress, inklusive allt du kan göra i fliken Bild i dialogrutan Modifiera (menyn Objekt) och i paletten Bildeffekter (menyn Fönster), kan du spara dem i källbildfilen eller i en ny bildfil. När ändringarna sparas i en källbildfil kallas det för rendering eller återgivning och det görs vanligtvis för att minska bearbetningstiden för utdata eller för att optimera filerna som skickas till tryckeriet.

I dialogrutan Alternativ för bildexport kan du styra vilka bildeffekter som används och hur de markerade bilderna återges.

Välj Arkiv > Spara bild > Markerad bild om du vill exportera en enda markerad bild. Välj Arkiv > Spara bild > Alla bilder i layouten om du vill exportera alla bilder i den aktiva layouten. (Observera att det här alternativet bara gäller för kompatibla format och färglägen.) Om du vill exportera fler än en markerad bild i en layout väljer du Övrigt > Användning, klickar på Vista, markerar de bilder som ska exporteras och klickar på Återge.

När du exporterar en bild kan du välja exakt vilka ändringar som ska sparas med varje bild, filtyp och färgläge. Du kan dessutom skriva över originalbildfilen eller skapa en ny fil. Markera Skriv över originalbild för att ersätta originalfilen.

Markera Länka layout till ny bild för att spara en ny fil och ersätta länken till originalfilen med en länk till en ny fil. Om du väljer att återge omvandlingar i bilden (exempelvis skalning, skjuvning, beskärning och rotation), justeras bildblocksattributen efter behov för att se till att bilden ser likadan ut som förut när den importeras igen.

Överordnat ämne: Använda bildeffekter

Spara bildfiler