Spara och hämta förinställda bildeffekter

Om du exporterar inställningar som förinställningar kan du snabbt och konsekvent använda samma justeringar och filter i flera bilder. Förinställningar sparas som enskilda filer med tillägget .vpf och du kan ladda förinställningar för den aktiva bilden i valfritt projekt.

Spara en förinställning genom att använda effekter i en bild och kontrollera att alla inställningarna är riktiga. Se sedan till att bilden är markerad och klicka på Spara förinställning i paletten Bildeffekter.

Anvädn en förinställning genom att markera en bild i en layout och klicka på Ladda förinställning i paletten Bildeffekter.

Anm: Det går inte att redigera förinställningar. Om du måste ändra en inställning i en förinställningsfil måste du ta bort den befintliga förinställningsfilen och skapa en ny.
Anm: När du sparar förinställningar sparas de som standard i mappen “Picture Effects Presets” i programmappen. När du arbetar med bilder i paletten Bildeffekter, sparas bilddata i cacheminnet. Om du vill ändra var förinställningarna sparas, använder du panelen Bildeffekter i dialogrutan Inställningar (QuarkXPress/Redigera > Inställningar).
Överordnat ämne: Använda bildeffekter

Spara och hämta förinställda bildeffekter