Använda inbäddade beskärningsbanor

Du kan bädda in banor och alfakanaler i en bild med hjälp av ett bildredigeringsprogram. Om en bild som innehåller denna information importeras i QuarkXPress, kan du komma åt informationen om kanaler och banor i fliken Beskärning i dialogrutan Modifiera eller i paletten Mått.

TIFF-, och PSD-filer kan innehålla både inbäddade banor och alfakanaler. EPS-, BMP-, JPEG-, PCX- och PICT-filer kan endast innehålla inbäddade banor.

Överordnat ämne: Arbeta med beskärningsbanor

Använda inbäddade beskärningsbanor