Manipulera beskärningsbanor

När du har använt en beskärningsbana kan du aktivera redigeringsfunktionen för beskärningsbanor genom att välja Objekt > Redigera > Beskärningsbana. Välj sedan ett av följande verktyg: Verktyget för punktmarkering QuarkXpress tool select Manipulera beskärningsbanor, verktyget för tillägg av punkt QuarkXpress tool add point Manipulera beskärningsbanor, verktyget för punktborttagning QuarkXpress tool remove point Manipulera beskärningsbanor och verktyget för punktkonvertering QuarkXpress tool convert angle Manipulera beskärningsbanor. Ytterligare information finns i avsnittet “Verktyg“.

Du kan också manipulera beskärningsbanorna med inställningarna i paletten Mått. Du kan ändra punkttypen med en av följande tre knappar:

  • Symmetrisk punkt QuarkXpress icon symmetrical point Manipulera beskärningsbanor: En symmetrisk punkt sammanfogar två böjda linjer så att en kontinuerlig kurva bildas. Resultatet påminner om en avrundad punkt, men böjningshandtagen vilar alltid på en rak linje genom punkten och är alltid på samma avstånd från punkten.
  • Avrundad punkt QuarkXpress icon smooth point Manipulera beskärningsbanor: En avrundad punkt sammanfogar två böjda linjer så att en kontinuerlig kurva bildas. Böjningshandtagen vilar alltid på rak linje genom punkten, men du kan ändra deras avstånd till punkten oberoende av varandra:
  • Hörnpunkt QuarkXpress icon corner point Manipulera beskärningsbanor: En hörnpunkt sammanfogar två raka linjer, en rak linje och en böjd linje eller två icke-kontinuerliga böjda linjer. Du kan manipulera hörnpunktens böjningshandtag på böjda linjer oberoende av varandra, vilket kan vara användbart om du vill att det ska vara en skarp övergång mellan två segment:

Använd en av följande knappar för att ändra linjesegmentets egenskaper:

  • Rakt segment QuarkXpress icon straight segment Manipulera beskärningsbanor: Gör att det aktiva segmentet blir rakt.
  • Böjt segment QuarkXpress icon curved segment Manipulera beskärningsbanor: Gör att det aktiva segmentet böjs.
Anm: Punkt- och segmenttyperna kan även ändras med undermenyn Stil > Punkt/Segmenttyp.
Överordnat ämne: Arbeta med beskärningsbanor

Manipulera beskärningsbanor