Skapa beskärningsbanor

Skapa eller tilldela en beskärningsbana genom att välja Objekt > Beskärning, och välj sedan ett alternativ i menyn Typ:

  • Välj Objekt om du vill beskära bilden så att den passar i bildblocket. Om du väljer Objekt skapas inte en beskärningsbana. I stället beskärs bilden längs bildblockets kanter.
  • Välj Inbäddad bana om du vill beskära en bild runt en bana som redan är inbäddad i bildfilen. Välj en bana på menyn Bana, om bildfilen innehåller flera inbäddade banor.
  • Välj Alfa-kanal om du vill beskära en bild runt en alfakanal som redan finns inbäddad i en bildfil. Välj en alfakanal på menyn Alfa om bilden innehåller flera inbäddade alfakanaler. Observera att om du använder en beskärningsbana runt en afakanal skapas en skarp kant istället för en tonad effekt. Använd en alfamask om du vill ha en halvt genomskinlig övertoning. (Se “Arbeta med alfamasker“.)
  • Välj Icke-vita områden om du vill skapa en beskärningsbana som baseras på bildmotivet. Beskärningsbanan kommer att konturera en icke-vit figur inne i en vit eller nästan vit bild (eller vice versa), beroende på hur bilden ser ut och vilket värde du har skrivit in i fältet Tröskelvärde. Alternativet Icke-vita områden fungerar bäst när de delar av bilden som du inte vill ha är mycket ljusare än själva bilden (eller vice versa).
  • Välj Bildgränser om du vill beskära en bild längs den importerade bildfilens rektangulära “dukområde”. Detta innefattar eventuella vita bakgrundsområden, som du har sparat med den ursprungliga bildfilen. Ange beskärningsbanans avstånd från bildens kanter genom att ange värden i fälten Över, Vänster, Under och Höger. Positiva värden ökar bildmarginalen och negativa värden minskar bildmarginalen.

QuarkXpress tab modify clipping Skapa beskärningsbanor

Fliken Beskärning i dialogrutan Modifiera

Anm: Den gröna banan i området Förhandsvisning motsvarar beskärningsbanan och den blå konturen motsvarar bildblocket.
Överordnat ämne: Arbeta med beskärningsbanor

Skapa beskärningsbanor