Skapa specialeffekter med beskärningsbanor

Med de olika alternativen i fliken Beskärning kan du invertera en beskärningsbana eller ange om en bild ska beskäras längsmed själva bildens yttre kanter eller längsmed det omslutande bildblocket. Du kan skapa specialeffekter, såsom att göra synliga områden genomskinliga och genomskinliga områden synliga, tillåta hål i en bana, beskära bilden till bildblockets kanter eller ta bort de delar av beskärningsbanan som hamnar utanför blockets kanter.

Överordnat ämne: Arbeta med beskärningsbanor

Skapa specialeffekter med beskärningsbanor