Ändra storleken på bilder

You kan skala bilder så att de blir större eller mindre med hjälp av bildredigeringsverktyget QuarkXpress tool picture content Ändra storleken på bilder, menyn Objekt (Objekt > Modifiera), menyn Stil, eller paletten Mått.När du har importerat en bild i ett block kan du välja Anpassa block till bild och Skala bilden till blocket i snabbmenyn (eller menyn Stil). Tryck ner Skift-tangenten när du ändrar storleken på en bild med bildredigeringsverktyget QuarkXpress tool picture content Ändra storleken på bilder för att ändra storleken på bilden proportionellt. Tryck på Skift+Alternativ/Skift+Alt samtidigt som du drar ett av hörnhandtagen för att ändra storleken på bilden proportionellt från mitten.

Överordnat ämne: Arbeta med bilder

Ändra storleken på bilder