Ange bakgrundsfärgen för bilder

Utvidga dina designalternativ för bilder genom att ändra blockfärg, bildfärg och färg för bildens bakgrund. Se “Färglägga och tona objekt” för mer information.

  • Bildfärgen och bildens bakgrundsfärg blandas för de grå pixlarna.
  • Om du anger olika opacitet för bildfärgen eller bildens bakgrundsfärg påverkar färgerna både varandra och blockfärgen.
Anm: Endast för gråskaliga och 1-bitars bilder:När du öppnar ett dokument eller ett projekt från en tidigare version av QuarkXPress mappas blockfärgen till bildbakgrunden så att bilden ser likadan ut.
Överordnat ämne: Arbeta med bilder

Ange bakgrundsfärgen för bilder