Beskära bilder

Om du bara vill att en del av bilden ska visas kan du beskära den manuellt genom att justera blockstorleken.

Överordnat ämne: Arbeta med bilder

Beskära bilder