Bevara bildattributen

När du importerar en bild i ett bildblock –oavsett om bildblocket redan innehåller en bild eller ej–kan du bevara alla bildattributen. Om du t.ex. har ett tomt bildblock i en mall som anger att bilden ska skalas till 50% och roteras 90 grader, används dessa attribut automatiskt när du importerar en ny bild.

Markera Bevara bildattribut i dialogrutan Importera (menyn Arkiv) för att importera en bild och bevara de attribut som har angivits för blocket och/eller den befintliga bilden.

Överordnat ämne: Arbeta med bilder

Bevara bildattributen