Färglägg och tona bilder

Du kan använda färg och tonvärden i skuggor och mellantoner för svartvita och gråskaliga bilder i paletten Färger (Fönster > Färger), dialogrutan Modifiera (menyn Objekt) eller menyn Stil. Du kan också använda färg i bildens bakgrund och i blockets bakgrund.

  • Färglägg en svartvit eller gråskalig bild genom att markera symbolen Bildfärg QuarkXpress icon Picture Color Färglägg och tona bilder i paletten Färger och klicka på ett färgnamn.
  • Färglägg bakgrunden för en svartvit eller gråskalig bild genom att markera symbolen Färg för bildens bakgrund QuarkXpress icon Picture Background Color Färglägg och tona bilder i paletten Färger och klicka på ett färgnamn.
Överordnat ämne: Arbeta med bilder

Färglägg och tona bilder