Flytta bilder

Du kan flytta bilder i block med bildredigeringsverktyget QuarkXpress tool picture content Flytta bilder, i dialogrutan Modifiera (Objekt > Modifiera) eller paletten Mått. När bildredigeringsverktyget QuarkXpress tool picture content Flytta bilder är markerat kan du klicka på valfri del av bilden, oavsett var i blocket den har placerats. Du kan också förflytta en bild i blocket med hjälp av piltangenterna.

Anm: Om objektverktyget QuarkXpress tool item Flytta bilder är markerat när du använder pilarna i paletten Mått eller piltangenterna på tangentbordet, flyttas blocket istället för bilden inne i blocket. Se “Flytta objekt” för mer information om hur du flyttar bilder.
Överordnat ämne: Arbeta med bilder

Flytta bilder