Importera en bild

Importera en bild på ett av följande sätt:

  • Välj Arkiv > Importera.
  • Markera bildredigeringsverktyget QuarkXpress tool picture content Importera en bild, markera ett bildblock och välj sedan Arkiv > Importera.
  • Markera bildredigeringsverktyget QuarkXpress tool picture content Importera en bild, markera ett bildblock och klistra sedan in en bild från Urklipp.
  • Dra en bildfil från filsystemet till ett bildblock.
  • Dra en bild från ett annat program till ett bildblock.
  • Tryck på Kommando/Ctrl och dra en bildfil från filsystemet till ett textblock, ett innehållslöst block, ett tomt bildblock eller ett block som innehåller en bild.
  • Tryck på Kommando/Ctrl och dra en bildfil från ett annat program till ett textblock, ett innehållslöst block, ett tomt bildblock eller ett block som innehåller en bild.

Om du drar innehåll till ett block som redan innehåller text eller en bild, skapar QuarkXPress ett nytt block för innehållet som drogs. Tryck på Kommando/Ctrl samtidigt som du drar innehållet till blocket om du vill ersätta blockets innehåll istället. Tryck på Alternativ/Alt samtidigt som du drar om du alltid vill skapa ett nytt block för indraget innehåll.

När du importerar en bild, importeras den i full storlek med origo (det övre vänstra hörnet) i det övre vänstra hörnet av blockets omslutande block. När bildredigeringsverktyget QuarkXpress tool picture content Importera en bild är markerat visas hela bilden utanför blockets gränser.

När du har importerat en bild kan du behöva ändra dess storlek eller placering, så att bilden passar i blocket.

Överordnat ämne: Arbeta med bilder

Importera en bild