Rotera och skjuva bilder

När du roterar en bild ändras dess vinkel i blocket och om du skjuvar bilden gör du så att bilden ser snedställd ut.

Rotera en bild genom att markera bildredigeringsverktyget QuarkXpress tool picture content Rotera och skjuva bilder och flytta musen över ett av handtagen i bildens hörn. En rotationspekare QuarkXpress icon rotate 1 Rotera och skjuva bilder visas för det markerade hörnet. Dra pekaren för att rotera bilden. Du kan också ange rotationsvärden för en bild i fältet Bildvinkel i dialogrutan Modifiera (Objekt > Modifiera > Bild) eller paletten Mått (fliken Klassisk).

Skjuva en bild genom att ange ett värde i fältet Bildskjuvning i dialogrutan Modifiera (Objekt > Modifiera) eller paletten Mått (fliken Klassisk).

Överordnat ämne: Arbeta med bilder

Rotera och skjuva bilder