Vända bilder

Du kan vända innehållet i ett bildblock från vänster till höger och uppifrån och ned på menyn Stil (Stil > Vänd horisontellt eller Stil > Vänd vertikalt) eller på fliken Klassisk i paletten Mått (klicka på symbolen för horisontell vändning QuarkXpress icon flip horizontal Vända bilder eller symbolen för vertikal vändning QuarkXpress icon flip vertical Vända bilder).

Överordnat ämne: Arbeta med bilder

Vända bilder